De derde editie van TEDxAmstelveen is verplaatst naar zondag 8 november 2020.

Bezoekers zullen niet alleen geïnspireerd worden met woorden, maar er zal ook muziek, zang en dans op het programma staan.

Nog even wat praktische informatie op een rij:

 • Datum: Zondag 8 november 2020
 • Kaartverkoop start in september
 • Tijdstip: 13:00-17:00
 • Lokatie: Schouwburg Amstelveen, Stadsplein 100
 • TEDxTalks in het Nederlands en Engels (Only a small part of the TEDxTalks will be in English)
 • Informatie: hallo@tedxamstelveen.com

Een middag “ideas worth spreading!”

Prijzen: Nog niet bekend

HUISREGELS TEDxAmstelveen 2020

 • Op en rond Schouwburg Amstelveen ben je verplicht aanwijzingen te volgen van de organisatie en haar medewerkers.
 • Het is verboden te roken in de schouwburg.
 • De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de producten van haar deelnemers.
 • Huisdieren (m.u.v. van hulphonden op vertoon van medische verklaring) zijn niet toegestaan.
 • De toegangskaart of controlestrook dient de hele dag op verzoek van de organisatie getoond te kunnen worden.
 • Zonder geldige accreditatie is het verboden om te fotograferen, filmen en het maken van (andere) geluids-, en/ of beeldopnamen van TEDxAmstelveen. De organisatie zal op straffe hiervan de apparatuur in beslagnemen en aanvaardt voor het in bewaring nemen hiervan geen enkele aansprakelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal en enige vorm van schade aan eigendommen en/of gekochte goederen van de bezoekers.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om jassen en tassen te controleren.
 • Op en rond Schouwburg Amstelveen worden beelden en geluidsopnames gemaakt op 8 november 2020. Aanwezigen stemmen in met de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
 • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen.
 • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.