Hebben vrouwen eerder de neiging om zichzelf naar beneden te halen en laten veel mannen daarentegen juist liever hun trofeeën zien? Waar komt dat vandaan? Karen

legt het aan ons voor vanuit een geheel eigen invalshoek. Ze komt nog dagelijks in contact met deze menselijke eigenschappen. Wat zegt het over verschillen tussen mannen en vrouwen, maakt het hen tot een ander soort leiders? Kan het ook anders?

Tijdens het besturen van historische ontwikkelingen en tijdbeelden in het kader van de Jungiaanse psychologie zag Karen hoezeer deze verschillen samenhangen met maatschappelijke en culturele ontwikkelingen. Dat wekte haar interesse. Voor Dasym doet ze onderzoek naar tijdbeelden en ook hoe deze uitwerken in politiek, maatschappij en economie.

Karen x Astrologie x Leiderschap x Asfaloth x Tijdbeelden x Schrijfster x Adviseur x Dasym Research